Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Bảo vệ thực vật

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Bộ môn Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho cây lương thực (chủ yếu là cây lúa) và cây thực phẩm (đậu đỗ, khoai tây, cà chua, cây ăn quả...) do Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm tạo ra và giống mới từ các nguồn khác.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia chọn tạo giống cây lương thực (chủ yếu là cây lúa) và cây thực phẩm (đậu đỗ, khoai tây, cà chua...) chống chịu sâu bệnh.

- Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp sâu bệnh hại cây lương thực và cây thực phẩm (IPM, ICM).

- Nghiên cứu dự tính, dự báo và tham gia chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Đào tạo, tập huấn, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tư vấn và dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật.

Lãnh đạo đơn vị
Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đỗ Thị Hường

Địa chỉ liên hệ
+ Địa chỉ: Gia Lộc - Hải Dương
+ Điện thoại: 0220 3716393
+ Fax: 0220 3716385
+ Email: quyetfcri@yahoo.com