Danh bạ điện thoại

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Thắng

Phó VT, Trưởng Bộ môn

024.38618972

thanglrdc@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Vi

NCV

0904737075

vi306fcri@gmail.com

3

Nguyễn Trí Quý

NCV

0395898151

Nguyentriquy3494@gmail.com