Danh bạ điện thoại

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

Email

1

Đoàn Xuân Cảnh

Phó VT kiêm Trưởng BM

0912 675359

Canhrq.vclt@gmail.com

2

Nguyễn Đình Thiều

Phó BM

0912 235 142

thieufcri@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Hà

NCV

0904 905511

nguyenthithanhha44@gmail.com

4

Nguyễn Văn Tân

NCV

0982 715616

nguyenvantanfcri2013@gmail.com

5

Đỗ Thị Thủy

NCV

0988 413386

bichthuy86tb@yahoo.com.vn

6

Trịnh Thị Lan

NCV

0914 174279

trinhlan.hd@gmail.com

7

Trương Thị Thương

NCV

0975 618097

truongthithuongbq52b@gmail.com

8

Đoàn Thị Thúy

NCV

0976 804665

doanthuy54@gmail.com

9

Trần Chí Thành

NCV

 

tranchithanh.fcri@gmail.com

10

Nguyễn Thị Trang

NCV

0368 474336

trangxjnhns@gmail.com

11

Phạm Thị Thu Hương

NCV

0762 022090

thithuhuong.pham@gmail.com

12

Nguyễn Thị Hải Yến

NCV

0983 458067

haiyenclt@gmail.com

13

Bùi Thị Đào

NCV

0975 082040

dao.fcri@gmail.com

14

Đặng Hồng Giang

NCV

0974 352212

danggiang2010@gmail.com

15

Vũ Văn Quang

NCV

0915 977502

vuquangvclt@gmail.com