Danh bạ điện thoại

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

 Phạm Thiên Thành

Phó Trưởng ,Phụ trách

0220.3716570

 thanhpttm@gmail.com

 thanhpttm@yahoo.com

2

Nguyễn Đăng Minh Chánh

Phó trưởng BM

0243.8617167

ndmchanh75@gmail.com 

3

Nguyễn Quang Thịnh

NCVC

0220.3716570

quangthinhsst@yahoo.com

4

 Phạm Thị Hiệp

NCV

0220.3716570

 phamthihiep5277@yahoo.com

5

 Vũ Thị Phương

NCV

0220.3716570

 vuphuong311095@gmail.com

6

 Tăng Thị Diệp

NCV

0220.3716570

 diepvclt@gmail.com

7

 Lê Thị Thanh

NCV

0220.3716570

 lethanhbio249@gmail.com

8

 Đỗ Thị Thanh Thanh

NCV

0220.3716570

 thanhthanhfcri@gmail.com

9

 Tống Thị Huyền

NCV

0220.3716570

 tonghuyen_nni@ yahoo.com

10

 Nguyễn Thế Dương

NCV

0220.3716570

 duongnt_bio@yahoo.com

11

  Lê Thị Thu Trang

NCV

0220.3716570

  letrang95hd@gmail.com

12

Nguyễn Phương Nga

NCV

0220.3716570

 phuongnga0603@gmail.com

13

Nguyễn Thị Nga

NCV

0220.3716570

nga.loren.5@gmail.com

14

Đào Trọng Nhân

NCV

0220.3716570

dtnhan997@gmail.com

15

Nguyễn Thị Tâm

NCV

0220.3716570

 nguyentamvclt@gmail.com

16

Nguyễn Quang Vụ

NCV

0220.3716570

 quangvuslsh@gmail.com

17

Đỗ Thị Bình Minh

NCV

0220.3716570

 minhduong237@gmail.com

18

Nguyễn Thị Lan Anh

NCV

0243.8617167

 lananhslsh@gmail.com

19

Nguyễn Thị Thu Trang

NCV

0243.8617167

 trangnguyenvn85@gmail.com

20

Nguyễn Thị Nga

NCV

0243.8617167

 vietngatnt@gmail.com

21

Lê Thị Thu

NCV

0243.8617167

lethusph@gmail.com