Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

04/12/2019 2885 0 0 0

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa và công nghệ sau thu hoạch trong công tác chọn tạo, nhân giống, bảo quản và chế biến sản phẩm cây lư¬ơng thực, cây thực phẩm...

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

04/12/2019 3294 0 0 0

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau, cây quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự...

Bộ môn Nông học

04/12/2019 2131 0 0 0

Bộ môn Nông học

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về sinh thái học, khí tượng học, khoa học đất, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, giống cây trồng và kỹ thuật canh tác vào trồng trọt các loại cây lương thực và cây thực phẩm để tạo ra các sản phẩm cây trồng phục vụ sản xuất tại các tỉnh miền Bắc

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

04/12/2019 748 0 0 0

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi là đơn vị trực thuộc Viện CLT&CTP có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ, thực nghiệm, sản xuất về cây thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước