Bộ môn nghiên cứu

Công nghệ sinh học

31/10/2013 1709 0 0 0

Công nghệ sinh học

Bộ môn Công nghệ sinh học có chức năng Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo và nhân giống cây lư­ơng thực, cây thực phẩm...

Bộ môn Kỹ thuật canh tác và Cơ cấu cây trồng

31/10/2013 1711 0 0 0

Bộ môn Kỹ thuật canh tác và Cơ cấu cây trồng

Bộ môn canh tác có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật canh tác về cây lư­ơng thực và cây thực phẩm...

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

21/01/2015 1105 0 0 0

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và chất lượng nông sản (CLNS) có chức năng Nghiên cứu về sinh lý, sinh hoá, chất lượng, kiểm nghiệm đối với một số giống cây lương thực, cây thực phẩm và nông sản thuộc lĩnh vực được giao.

Bộ môn Cây thực phẩm

31/10/2013 1782 0 0 0

Bộ môn Cây thực phẩm

Bộ môn Cây thực phẩm có chức năng Nghiên cứu khoa học về cây rau, tham gia nghiên cứu khoa học về cây ăn quả, và chuyển giao công nghệ về cây rau, cây ăn quả cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện...

Bộ môn Bảo vệ thực vật

23/07/2014 1111 0 0 0

Bộ môn Bảo vệ thực vật