Danh bạ điện thoại

Bộ môn Nông học

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT DĐ

Email

1

Nguyễn Văn Khởi

Phó bộ môn, Phụ trách

0772282938

khoi_sv@yahoo.com

2

 Đỗ Thị Hường

Phó bộ môn

0986235085

dothihuongvlt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Ngót

NCV

0976121541

 nguyenhongngot@gmail.com

4

Nguyễn Văn Đáng

Kỹ sư

0975303528

 

5

Phạm Đức Hải

NCV

0393118738

haivc01@gmail.com

6

Vũ Văn Bình

NCV

0906235642

vubinhfcri@gmail.com

7

Trần Trọng Đại

NCV

0969738621

daitran216@gmail.com

8

Lê Huy Nghĩa

NCV

0912608356

 huynghiavaas@gmail.com

9

Nguyễn Thị Minh

NCV

0386909163

    nguyenthiminh_bvc49@yahoo.com.vn

10

Nguyễn Thị Mai Hương

NCV

0366111249

 huong087@gmail.com

11

Nguyễn Thị Phương Nga

NCV

0975746524

 phuongngaav@gmail.com

12

Nguyễn Chí Vượng

NCV

0985190745

nguyenchivuong_80@yahoo.com

13

Nguyễn Thị Hường

NCV

0852468217

nguyenthihuongvclt@gmail.com

14

Nguyễn Thị Thu

NCV

0778207758

nguyenthubva@gmail.com