Bộ môn nghiên cứu

Bộ môn sinh lý sinh hóa và chất lượng nông sản

Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và CLNS (Plant Physiology, Biochemistry and Product Quality)

Chức năng
Bộ môn Sinh lý Sinh hoá và chất lượng nông sản (CLNS) có chức năng Nghiên cứu về sinh lý, sinh hoá, chất lượng, kiểm nghiệm đối với một số giống cây lương thực, cây thực phẩm và nông sản thuộc lĩnh vực được giao.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu sinh lý, sinh hoá đối với một số giống cây lương thực và cây thực phẩm phục vụ cho công tác chọn tạo giống và xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm canh.
- Nghiên cứu khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của những giống cây trồng mới do Viện tạo ra.
- Phân tích, đánh giá chất lượng nông sản của những giống cây trồng mới do Viện tạo ra.
- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng nông sản.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định, đánh giá chất lượng lương thực và thực phẩm.
- Tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Lãnh đạo đơn vị

Phó Trưởng Phụ trách bộ môn: TS. Nguyễn Đăng Minh Chánh

Phó trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Đình Cấp

                   

Nhân lực:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đề tài và bài báo đã tham gia

Email

1

Nguyễn Đăng Minh Chánh

Phó trưởng Phụ trách BM

 

ndmchanh75@gmail.com

2 Nguyễn Đình Cấp Phó TBM    nguyendinhcap1960@yahoo.com.vn
3  Quách Ngọc Truyền NCV    Tnq5xd@mail.missouri.edu
4

Nguyễn Thị Tâm

NCV

 

nguyentamvclt@gmail.com

5

Nguyễn Quang Vụ

NCV

 

quangvuslsh@gmail.com

6

Đỗ Thị Bình Minh

NCV

 

Minhduong237@gmail.com

7

 Nguyễn Thị Lan Anh

NCV

 

 lananh15nc@yahoo.com.vn

8

 Ng.Thị Thu Trang

NCV

 

 

9

 Nguyễn Thị Nga

NCV

 

 

10 Lê Thị Thu NCV    
Trang thiết bị: link to file “thietbi_slsh”

Hoạt động khoa học và hợp tác nghiên cứu: link to file "Hoat dong nghien cuu"

Dịch vụ: link to file "Dich vu"

Hình ảnh: link to file "Hinh anh hoat dong nghien cuu trien khai"

Địa chỉ liên hệ

Email: sinhhoa.clns@gmail.com

Cơ sở Hà Nội: Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà nội: Tel: 024 38617167                            

Cơ sở Hải Dương: Gia lộc, Hải dương: Tel: 0220 3716389        Fax: 0220 3716385