Các giống đậu đỗ
 • Giống đậu tương Đ9

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống đậu tương Đ9 được Viện Cây lương thực và CTP lai tạo và chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính kết hợp sử dụng chỉ thị phân tử chọn kiểu gen kháng bệnh gỉ sắt từ tổ hợp lai TL7 x ĐT2000. Giống đậu tương Đ9 được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 337/QĐ-TT-CLT ngày 16 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: TS. Dương Xuân Tú, TS. Nguyễn Văn Lâm, TS. Nguyễn Văn Khởi, ThS. Lê Huy Nghĩa, ThS. Nguyễn Thị Hường, TS. Nguyễn Thanh Tuấn

 • Giống Đậu tương ĐT51

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Đậu tương ĐT51

 • Giống đậu tương Đ8

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống đậu tương Đ8

 • Giống Lạc L27

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Lạc L27

 • Giống Lạc L17

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Lạc L17

 • Giống Đậu xanh ĐX14

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Đậu xanh ĐX14

 • Giống lạc L26

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lạc L26

 • Giống lạc L23

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lạc L23

 • Giống Đậu tương Đ2101

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Đậu tương Đ2101

 • Giống lạc L18

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lạc L18

 • Giống Đậu xanh ĐX11

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Đậu xanh ĐX11

 • Giống Đậu tương ĐT22

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống Đậu tương ĐT22

 1 2