Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

31/10/2013 2563 0 0 0

Bộ môn Công nghệ sinh học, Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa và công nghệ sau thu hoạch trong công tác chọn tạo, nhân giống, bảo quản và chế biến sản phẩm cây lư¬ơng thực, cây thực phẩm...

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

31/10/2013 2842 0 0 0

Bộ môn Cây thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, chọn tạo, nhân giống và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau, cây quả ngắn ngày và nông nghiệp công nghệ cao cho vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự...

Bộ môn Nông học

23/07/2014 1829 0 0 0

Bộ môn Nông học

Bộ môn có chức năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về sinh thái học, khí tượng học, khoa học đất, dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, giống cây trồng và kỹ thuật canh tác vào trồng trọt các loại cây lương thực và cây thực phẩm để tạo ra các sản phẩm cây trồng phục vụ sản xuất tại các tỉnh miền Bắc

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

25/04/2018 402 0 0 0

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi

Bộ môn Cây thức ăn chăn nuôi là đơn vị trực thuộc Viện CLT&CTP có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ, thực nghiệm, sản xuất về cây thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước

Lãnh đạo Viện

08/01/2018 5018 0 0 0

Lãnh đạo Viện

HỘI ĐỒNG KHCN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC  VÀ CÂY THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2017-2020

08/01/2018 2151 0 0 0

HỘI ĐỒNG KHCN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM NHIỆM KỲ 2017-2020

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

31/10/2013 2327 0 0 0

Phòng Khoa Học - Hợp tác Quốc tế

Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong xây dựng chiến lược khoa học công nghệ, quản lý hoạt động khoa học, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thông tin về khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế...

Văn phòng Viện

31/10/2013 2108 0 0 0

Văn phòng Viện

Tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về công tác tổ chức, cán bộ; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

31/10/2013 3266 0 0 0

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, lai tạo, chọn giống, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về giống lúa thuần ở...


 1 2