Công tác Công Đoàn, Đoàn TN

Đại hội Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Đại hội Công đoàn Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Đến dự Đại hội có Bà Nguyễn Thị Yên Hưng – Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn VAAS; ông Mai Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Ngành NN & PTNT Hải Dương; ông Nguyễn Văn Thạnh - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Gia Lộc; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, Ban Giám đốc, cùng 146 công đoàn viên xuất sắc của Viện tham dự Đại hội.

Qua báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007-2010 của ông Đào Xuân Thảng - Chủ tịch công đoàn và bài phát biểu của Chủ tịch Công đoàn VAAS; đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc…Đại hội đã nghiêm túc đánh giá phong trào CNVC – Lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 – 2013, tập trung trên một số điểm chính sau:

1. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Động viên CBCNVC lao động tích cực tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan đơn vị. Xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, năng động sáng tạo trong CBCNVC lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC lao động trong toàn đơn vị.

2. Vận động CBCNVC - Lao động tham gia xây dựng Đảng; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tham nhũng; chống các biểu hiện tiêu cực. Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện trong việc xây dựng, bổ sung các nội dung quy chế phù hợp với thực tiễn xã hội.

3. Động viên CBCNVC lao động phát huy nội lực sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật đã được đầu tư và đặc biệt là nguồn tài nguyên đất đai hiện có; tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để khai thác hiệu quả các nguồn lực.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao KHCN góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT trong cơ quan góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng cơ quan xanh-sạch-đẹp, có nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quan hệ xã hội lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong địa bàn cơ quan và khu vực.

5. Tham mưu cho Ban Giám đốc Viện trong việc đẩy mạnh công tác đào tạo và sử dụng cán bộ, định hướng chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu công tác của Viện. Có cơ chế chính sách thích hợp nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được đào tạo phát huy năng lực đóng góp lâu dài cho sự nghiệp phát triển chung của Viện.

6. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn, quan tâm hơn nữa đến người lao động. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công Viện. Đẩy mạnh phong trào Phụ nữ hai giỏi. Thường xuyên phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội CCB Viện làm tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng.

7. Tăng cường hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân. Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí công đoàn theo quy định. Đảm bảo thu đủ, chi đúng theo chế độ.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giúp đỡ kịp thời của Ban Giám đốc Viện, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tập thể CBCNVC lao động Viện Cây lương thực và CTP đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ II đã đề ra.


                                                                                                        Trương Thị Khánh
                                                                                                             Phòng Khoa học & HTQT