Xây dựng công trình

Tự hào là thành viên của Ecoba Việt Nam, nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế – xây dựng – hoàn thiện và là nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi kế thừa và phát huy kinh nghiệm thi công xây dựng đặc thù, chuyên biệt trong lĩnh vực xây dựng công trình xử lý môi trường và M&E cho nhà máy sản xuất và công trình dân dụng.