Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Ngày 21 tháng 2 năm 2022, Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn; Các đồng chí Lãnh đạo Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT về làm việc tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm về khảo sát thực tiễn thi hành Luật sở hữu trí tuệ và góp ý, bổ sung một số điều, khoản của Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Khanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, các đồng chí trong Ban Giám đốc Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Thay mặt Ban Giám đốc Viện, đồng chí Nguyễn Trọng Khanh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện, kết quả thực thi Luật sở hữu trí tuệ về giống cây trồng đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung một số điều của Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành luật liên quan đến công tác nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học thuộc lĩnh vực trồng trọt, việc xác lập quyền và chuyển nhượng bản quyền tác giả giống cây trồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ KHCN và thực thi các quy định pháp luật hiện hành của Viện. Đồng chí làm rõ thêm các điều khoản quy định về quyền sở hữu tác giả và đồng tác giả; Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý; Các quy định về Bảo hộ giống cây trồng phù hợp với Công ước Quốc tế, quản lý chất lượng giống cây trồng mới nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, đồng thời góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định kinh tế xã hội.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Khanh trân trọng cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương và Đoàn công tác.Thông qua việc trao đổi, thảo luận đã giúp cho Viện hiểu rõ hơn, cụ thể hơn các quy định của Luật sở hữu trí tuệ, từ đó có định hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.