Gia lộc 35

Giá liên hệ

 

1. Nguồn gốc

 Giống lúa thuần Gia Lộc 35 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc ra từ quần thể mẫu giống nhập nội kí hiệu 14L51 theo phương pháp phả hệ từ vụ mùa 2014. Giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 326/QĐ-TT-CLT ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Đỗ Thế Hiếu, nguyễn Anh Dũng, Trần Thị yến, Nguyễn Phi Long và nguyễn Thị Hà Thu

2. Một số đặc điểm nông sinh học chính

- Thời gian sinh trưởng: + Vụ xuân: 130-135 ngày (xuân muộn)

                                                + Vụ mùa:  102-107 ngày

- Chiều cao cây: 100-110 cm, đẻ nhánh trung bình và đều, bông to, chiều dài bông đạt 25-29 cm, số hạt/bông cao (160-190 hạt/bông), tỷ lệ hạt chắc/bông cao, hạt có màu nâu vàng. Khối lượng 1000 hạt từ 21-22 gram, dạng hạt thon, gạo trong, cơm mềm, ngon, có vị đậm, cơm bóng, có mùi thơm nhẹ. Hàm lượng amylose thấp (14,67-16,60%), tỷ lệ gạo xát và gạo nguyên cao.

- Năng suất trung bình: Vụ xuân: 65-77 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80 tạ/ha; Vụ mùa: 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70 tạ/ha.

- Giống lúa  có khả năng chống đổ khá, ít nhiễm bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu, nhiễm nhẹ với bệnh khô vằn.

3. Hướng sử dụng

Giống lúa Gia Lộc 35 là giống lúa chịu thâm canh, ngắn ngày, chất lượng tốt, phù hợp gieo cấy ở trà Xuân muộn và Mùa sớm trên các chân đất vàn, vàn cao.

4. Kỹ thuật canh tác

4.1. Thời vụ gieo cấy

Thời vụ gieo theo hướng dẫn của mỗi địa phương, có thể tham khảo lịch thời vụ như sau:

+ Khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc: vụ Xuân gieo mạ từ 05/1 đến 15/01, cấy khi mạ có 4,5-5 lá. Nếu gieo mạ sân, mạ non gieo xung quanh tiết lập xuân. Gieo thẳng nên gieo tập trung từ ngày 10-20/2; Vụ mùa: Tuỳ theo từng vùng làm cây vụ đông khác nhau mà bố trí thời vụ cho phù hợp. Thời vụ gieo từ 01- 10/6, cấy ở tuổi mạ từ 15-18 ngày.

+ Khu vực Bắc Trung Bộ vụ Xuân gieo xung quanh từ 31/12 đến 10/1 cấy khi mạ có 4,5-5 lá.

4.2. Kỹ thuật cấy, bón phân, chăm sóc, thu hoạch

- Mật độ: 30-35 khóm/m2 (vụ Xuân) và 35-40 khóm/m2 (vụ Mùa), cấy 2-3 dảnh/khóm; Gieo thẳng: lượng hạt giống khoảng 45-50 kg/ha, tỉa dặm khi mạ có 3-4 lá thật, chú ý mật độ khoảng 30-40 cây/m2 là phù hợp.

- Bón phân:

Lượng phân bón cho 1 ha: Tuỳ điều kiện đất đai, thời vụ, vụ Xuân bón 8-10 tấn phân chuồng (nếu có) hoặc 1 tấn phân HCVS + 120 kg N + 100 kg P2O5 + 90 kg K2O; vụ Mùa bón 8-10 tấn phân chuồng (nếu có) hoặc 1 tấn phân HCVS  + 100 kg N + 100 kg P2O5 + 90 kg P2O5.

Cách bón: Nên bón nặng đầu nhẹ cuối, bón thúc sớm cho lúa đẻ nhánh sớm, tập trung, đảm bảo được số dảnh hữu hiệu/m2.

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng (hoặc phân HCVS) + 100%P2O5 + 40% N và 30% K2O

+ Bón thúc lần 1: Sau khi lúa bén rễ hồi xanh 50% N + 30% K2O

+ Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái, bón hết lượng phân còn lại.

Ngoài ra, có thể sử dụng phân bón NPK tổng hợp để bón nhưng phải đảm bảo liều lượng phân N:P:K như trên

- Chăm sóc:

+ Tưới nước: sau khi cấy giữ lớp nước 3-5 cm cho lúa hồi xanh, sau đó thường xuyên giữ nước ở mực nước 2-3 cm. Khi lúa kết thúc đẻ nhánh nên rút nước phơi ruộng trong 5-7 ngày sau đó tưới và giữ đủ nước trong suốt thời kỳ làm đòng, trỗ bông và vào chắc. Trước khi thu hoạch 7-10 ngày rút kiệt nước.

+ Phòng trừ sâu bệnh:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh nhất là bệnh khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá,...

Phòng trừ sâu bệnh theo biện pháp IPM

Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Giống lúa Gia lộc 37

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 37 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Tequing/PC6//RVT . Giống lúa Gia lộc 37 đã được bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 279/QĐ - TT - CLT ngày 30 tháng 8 năm 2019.

 • Gia lộc 516

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 516 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai Gia Lộc 102/Hoang Hoang Zan (HHZ). Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 279/QĐ -TT- CLT ngày 30 tháng 8 năm 2019. Nhóm tác giả: Vũ Thị Nhường, Nguyễn trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng và Phạm Văn Tính

 • Giống lúa BC15-02

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa BC15-02 được chọn tạo ra từ tổ hợp lai BC15/IRBL12 bằng phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Trí Hoàn, Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu

 • Giống lúa BT7KBL-02

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa BT7KBL-02 được chọn ra từ tổ hợp lai BT7/IRBB54 bằng phương pháp lai Backross, kết hợp sử dụng chỉ thị trong quá trình chọn tạo. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Trí Hoàn, Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Đoàn Văn Thảo, Lê Thị Thanh

 • Gia lộc 26

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa thuần Gia Lộc 26 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc từ nguồn vật liệu nhập nội. Giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 326/QĐ – TT - CLT ngày 07 tháng 10 năm 2019. Nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Đỗ Thế Hiếu, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Yến, Nguyễn Phi Long và Nguyễn Thị Hà Thu

 • Giống lúa HD11

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Nguồn gốc: Giống lúa thuần HD11 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo từ tổ hợp lai HDT8/Teiquing. Giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử theo quyết định số: 330/ QĐ-TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2019. Giống lúa thích hợp cho vụ xuân, vụ mùa ở các tỉnh phía Bắc Nhóm tác giả: Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Lê Thị Thanh và Nguyễn Trọng Khanh.

 • Giống lúa P9

  Giá liên hệ
  Mua hàng

  Giống lúa P9