Nhiệm vụ KHCN Cấp cơ sở

Giai đoạn từ năm 2006 - 2010

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của sụ gia tăng nồng độ CO2 và   nhiệt độ không khí đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống lúa chọn tạo TS. Hoàng Bá Tiến 2010-2011
2 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp ThS. Khúc Đình Quang 2009-2011
3 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng cao cho các tỉnh phía Bắc. ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2009-2011
4 Đánh giá đặc tính sinh lý, sinh hoá và CLNS của một số giống cây lương thực, cây thực phẩm mới chọn tạo ThS. Lại Văn Nhự 2009-2011
5 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân trong điều kiên biến đổi khí hậu để ổn định sản  PGS. TS. Nguyễn Văn Viết 2009-2011
6 Đánh giá khả năng chống chịu một số sâu bệnh hại chính cho các giống cây lương thực và cây thực phẩm mới  ThS. Lưu Văn Quyết 2009-2011
7 Đánh giá và phát triển một số giống cây trồng nhập nội (lúa, đậu tương…) ThS. Nguyễn Trọng Khanh 2009-2011
8 Nghiên cứu, đánh giá tính thích ứng của các giống cây trồng nông nghiệp mới được chọn tạo và các TBKT của VAAS trước khi đề nghị công nhận cho sản xuất tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. PGS.TS Nguyễn Tấn Hinh, ThS. Phạm Đình Phục 2006-2011
9 Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học để sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu ThS. Hoàng Quốc Chính 2009-2011
10 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sản xuất lúa chất lượng ở vùng đồng bằng sông Hồng CN. Nguyễn Trường Sơn 2009-20110
11 Nghiên cứu  tác động của các yếu tố khí hậu thời tiết đến sản xuất lúa Đông Xuân và các giải pháp đảm bảo sản xuất ổn định vụ lúa Đông Xuân tại vùng đồng bằng sông Hồng PGS.TS Nguyễn Văn Viết 2007-2008
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng lúa chất lượng cao ở vùng ĐBSH ThS. Hoàng Quốc Chính 2006-2008
13 Nghiên cứu công nghệ hạt giống nhằm nâng cao chất lượng hạt giống lúa cho ĐBSH TS. Hà Văn Nhân 2006-2008
14 Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật gieo thẳng trong thâm canh lúa ở ĐBSH TS. Phạm Đức Hùng 2006-2008
15 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá nhân tạo, đánh giá bệnh  đạo ôn và rầy nâu cho các dòng, giống lúa ThS. Lưu Văn Quyết 2006-2008
16 Nghiên cứu đặc tính sinh lý, sinh hoá của một số giống lúa mới trên các nền thâm canh khác nhau tại vùng đồng bằng sông Hồng ThS. Lại Văn Nhự 2006-2008
17 Nghiên cứu hệ thống canh tác lúa-ếch nhằm hạn chế sâu bệnh và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân ở vùng đồng bằng sông Hồng TS. Nguyễn Thế Yên 2007-2009
18 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) dựa trên hệ canh tác có lúa (Lúa – ngô, Lúa - đậu tương và Lúa - lạc ở Việt Nam) PGS. TS Nguyễn Văn Tuất 2007-2009
19 Nghiên cứu chọn tạo và phát triển vừng, đậu xanh và đậu thực phẩm ThS. Nguyễn Văn Thắng 2006-2008
20 Nghiên cứu mô hình dự báo (Modeling) năng suất tiềm năng của lạc, đậu tương cho một số vùng trồng lạc, đậu tương chính ở phía Bắc Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Chúc 2006-2008
21 Nghiên cứu tuyển chọn và đề xuất một số giống khoai lang ruột vàng chất lượng cao từ nguồn của Trung tâm khoai tây Quốc tế (CIP) phục vụ sản xuất hàng hoá (ăn tươi và chế biến) ở vùng ĐBSH TS. Nguyễn Thế Yên 2009-2011
22 Nghiên cứu chọn tạo giống sắn có năng suất cao, phẩm chất tốt cho các vùng sinh thái ở miền bắc Việt Nam ThS. Nguyễn Trọng Hiển 2009-2010
23 Nghiên cứu chọn tạo giống sắn có năng suất cao, phẩm chất tốt ThS. Trịnh Thị Phương Loan 2006-2008
24 Nghiên cứu chọn lọc và phát triển giống dưa lê, dưa gang năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng ĐBSH TS. Đào Xuân Thảng,  ThS. Nguyễn Đình Thiều 2010-2011
25 Nghiên cứu chọn lọc giống đậu đũa, đậu cô ve năng suất cao chất lượng tốt phục vụ cho vùng ĐBSH. TS. Đào Xuân Thảng,    KS. Nguyễn Thị Thanh Hà 2009-2011
26 Nghiên cứu, duy trì và phát triển một số giống rau bản địa vùng ĐBSH TS. Đào Xuân Thảng 2006-2008
27 Nghiên cứu phát triển cỏ trên đất trồng lúa thiếu nước để phục vụ chăn nuôi bò ở vùng đồng bằng sông Hồng TS. Nguyễn Thế Yên 2006-2008
28 Nghiên cứu phát triển cây vụ Đông hàng hoá ở ĐBSH PGS. TS Nguyễn Tấn Hinh, ThS. Dương Xuân Tú 2007-2009
29 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc áp dụng phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực cây trồng và khả năng ứng dụng trong điều kiện Việt Nam PGS. TS Nguyễn Văn Tuất 2007-2009
30 Đánh giá tiềm năng năng suất trên nền thâm canh tối ưu cho các giống lúa triển vọng và mới được công nghận tạm thời cua Viện KHKTNN Việt Nam  TT Chuyển Giao 2006