Nhiệm vụ KHCN Cấp cơ sở

Giai đoạn từ năm 2011 - 2015

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
1 Nghiên cứu phát triển một số giống lúa cực ngắn ngày phục vụ cho các vùng có cơ cấu luân canh 3-4 vụ/năm và né tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu TS. Hà Văn Nhân 2011
2 Thử nghiệm ứng dụng công nghệ máy gieo hạt Bokto của Hàn Quốc trong điều kiện gieo ướt đối với lúa và gieo khô đối với đậu tương ở đồng bằng sông Hồng. PGS. TS. Nguyễn Văn Tuất 2011
3 Nghiên cứu tuyển chọn giống khoai môn sọ cho các tỉnh phía Bắc ThS. Trịnh Văn Mỵ 2011
4 Nghiên cứu chọn tạo giống dong riềng cho các tỉnh phía Bắc ThS. Nguyễn Thiếu Hùng 2011
5 Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và bảo quản giống khoai tây phục vụ chế biến ở ĐBSH ThS. Nguyễn Đạt Thoại 2011