Các đề tài, dự án hợp tác

Giai đoạn từ năm 2011-2015

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
1 Nghiên cứu chuỗi giá trị khoai tây
(Hợp tác:    Oxfam America) 

TS. Đào Thế Anh

2012-2013
2 Tăng cường sản xuất lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho bang Benue, nước cộng hoà liên bang  Nigeria  PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn 5/2013-6/2017
3 Thử nghiệm vùng sinh thái lúa nước lần thứ 2, giai đoạn 2
(Hợp tác với IRRI)
PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn 2012-2014
4 Chọn tạo giống lúa năng suất cao cho các vùng đất thấp nhờ nước trời khu vực Đông Nam Á ThS. Nguyễn Trọng Khanh 01/7/2013-31/12/2014
5 Xây dựng mạng lưới hợp tác kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ bền vững giữa các nước châu Á, giai đoạn 2011- 2013
Hợp tác Hàn Quốc
ThS. Ngô Doãn Đảm 2011-2014
6 Khắc phục các trở ngại về kỹ thuật và thị trường để chăn nuôi bò thịt có lãi tại vùng Tây Bắc Việt Nam
(Hợp tác với ACIAR)

ThS. Trịnh Văn Tuấn

2011-2015
7 Cải thiện liên kết thị trường và người sản xuất rau trái vụ vùng Tây Bắc Việt Nam
(Hợp tác với Ttung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế: ACIAR)
TS. Đào Thế Anh 2011-2015
8 Phát triển chính sách cho hệ thống nông nghiệp dựa trên lúa cho vùng Mekong
(Hợp tác với ACIAR)
TS. Đào Thế Anh 2012-2014
9 Nghiên cứu đa dạng di truyền tính kháng bệnh phấn trắng hại đậu tương ở phía bắc Việt Nam ThS. Nguyễn Đạt Thuần 2012-2013
10 Đánh giá một số loại cây nhiên liệu sinh học đã được xác định (Sắn, mía, cao lương ngọt và Jatropha), tiếp tục hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình trình diễn những kỹ thuật canh tác đối với các giống cây đã được lựa chọn phục vụ cho mục tiêu nhiên liệu sinh học PGS.TS Nguyễn Văn Tuất 8/2012-7/2014
11 Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản, hợp phần nghiên cứu chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
Hợp tác với Viện Nghiên cứu chính sách lương thực thế giới (IFPRI-Mỹ)

TT Hệ thống Nông nghiệp

2012
12 Đánh giá các chính sách hiện hành và thực hành dịch vụ công được thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi và hạn chế việc áp dụng SRI rộng hơn và các phương pháp tiếp cận canh tác lúa tương tự. VIE_180_11P
(Hợp tác:    Oxfam America) 

TT Hệ thống  Nông nghiệp

2012
13

Tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn thúc đẩy phát triển liên kết công tư trong sản xuất nông nghiệp

Thuộc dự án: Hỗ trợ kỹ thuật triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2012 gọi tắt là 826-VN
ThS. Hoàng Xuân Trường 2013
14 Vận động chính sách an toàn thực phẩm
Hợp tác với Vredeseilanden (VECO) – Bỉ
TS. Đào Thế Anh 7/2011-12/2013
15 Nghiên cứu chuỗi giá trị gạo nếp huyện kinh môn, miền Bắc VN TS.Đào Thế Anh 2013