GIỐNG ĐẠI TÁO 15 TRÊN ĐẤT SƠN LA

Giống Đại táo 15 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tuyển chọn từ bộ giống nhập nội. Giống được công nhận cho sản xuất thử tại Quyết định số 2459 QĐ/BNN-TT ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giống Đại táo 15 tại Sơn La

Đại táo15 là giống cây ăn quả nhiệt đới, ngắn ngày, dễ trồng, nhanh cho thu hoạch. Giống có khả năng sinh trưởng và phát triển khỏe, phân cành trung bình, lá to hơi vặn, xanh vừa. Thời gian thu hoạch quả từ tháng 20/1- 25/2, chín vào dịp Tết Âm lịch. Quả to, khối lượng trung bình quả từ 70-100 gam, khi chín màu vàng sáng, ăn giòn, ngọt. Năng suất quả đạt 7-8 tấn/ha (tuổi1), 10-12 tấn/ha (tuổi 2).

Mô hình giống Đại táo 15 tại huyện Mường La, tỉnh Sơn

Từ năm 2017, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiến hành trồng thử nghiệm giống Đại táo 15 tại 3 huyện Mường La, Mai Sơn và Sông Mã tỉnh Sơn La. Qua kiểm tra đánh giá, cây sinh trưởng phát triển khỏe, tỷ lệ đậu quả cao, chất lượng quả tốt, ăn giòn và ngọt, đặc biệt quả rất to (100-120 g/quả), năng suất đạt khoảng 15-18 tấn/ha (cây tuổi 2). Tại Sơn la, Đại táo 15 cho thu hoạch sớm, rải vụ từ 15/12 đến 25/2, giá bán 35.000 – 40.000 đồng/kg, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Giống được Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Giống cây trồng Sơn La và bà con nông dân đánh giá phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tiếp tục quan tâm theo dõi và mở rộng diện trồng giống Đại táo 15 trên đất Sơn La nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân.

Bài và ảnh: Trương Thị Khánh