Giống lúa chịu hạn CH207

Giá liên hệ
1. Nguồn gốc
            Tác giả và cơ quan tác giả: Nguyễn Tấn Hinh, Nguyễn Trọng Khanh, Vũ Thị Hằng, Phạm Hữu Chiến, Nguyễn Anh Dũng, Đỗ Thế Hiếu – Viện cây lương thực và Cây thực phẩm.
            Nguồn gốc: Giống lúa CH207 được chọn tạo từ tổ hợp lai Lúa nương Hà giang và Nông nghiệp 75-6. Phương pháp: Lai hữu tính, chọn lọc theo phương pháp phả hệ.
            Giống được công nhận tam thời năm 2008 theo quyết định số 220/QĐ-TT-CLT ngày 8 tháng 10 năm 2008.
 
2. Đặc điểm chính
- Thời gian sinh trưởng; Vụ xuân 160-165 ngày , vụ mùa 120-125 ngày.
- Giống CH207 có dạng  hình cây cứng, gọn, lá đứng hơi ngắn, màu xanh đậm.
- Chiều dài bông 22- 24 cm, số hạt/bông đạt 135-150, hạt to dài, tỷ lệ D/R= 2,9; khối lượng 1000 hạt 26 – 27, hàm lượng amylose 25,5%, hàm lượng protein 9,19%; cơm mềm, đậm, ngon.
- Năng suất ổn định 45,0 – 55,0 tạ/ha trong điều kiện bấp bênh về nước. Trong điều kiện chủ động nước có thể cho năng suất 57,0 -65,0 tạ/ha
- Giống lúa chịu hạn CH207 có khả năng chịu hạn khá, mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính thấp hơn hẳn so với các giống đối chứng, chống đổ và chịu rét rất tốt.
 
3. Kỹ thuật canh tác
            Giống lúa CH207 là giống thích ứng rộng, chịu thâm canh, thích hợp gieo trồng ở những vùng bấp bênh nước, ở những vùng thâm canh có chủ động về nước tưới năng suất có thể đạt 65 tạ/ha.
- Thời vụ: Vụ xuân gieo mạ từ 10/12-30/12, cấy khi mạ 4-5 lá thật.
      Vụ mùa gieo mạ từ 25/5 – 25/6, cấy tuổi mạ 18-20 ngày.
- Mật độ cấy 55 - 60 khóm/m2, 2 -3 dảnh/khóm.
- Lượng phân bón cho 1 sào Bắc bộ (360 m2): Phân chuồng: 300 - 400 kg, Ure: 8 - 10 kg, Lân: 16 - 18 kg, Kali: 6 - 8 kg.
- Cách bón:                                                      
+ Bón lót toàn bộ phân chuồng + 100% Lân + 50% Kali + 30% Ure.
+ Bón thúc: Lần 1: (bón sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh) 40% Ure
                    Lần 2: (bón khi cây lúa phân hóa đòng) 30% Ure + 50% Kali.
+ Nếu sử dụng phân NPK (16-16-8) thì dùng 15-18 kg/sào + 1-2 kg ure. (bón lót 7-9 kg NPK, thúc lần 1: 4-5 kg NPK, số còn lại + 1-2 kg ure được bón thúc lần 2).
- Theo dõi và phòng trừ bọ trĩ ở giai đoạn mạ và sau cấy. Sâu cuốn lá trong giai đoạn lúa đẻ nhánh (theo phương pháp IPM).
 
4. Đối tượng và phạm vi áp dụng giống CH207
            Giống lúa CH207 có thể phát triển tốt tại các chân ruộng canh tác hoàn toàn nhờ nước trời, bấp bênh về nước, tại các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Trung bộ và Tây nguyên. Tại ĐBSH giống CH207 có thể sử dụng tại các chân ruộng cuối nguồn nước, các chân ruộng có công thức luân canh 2 lúa/năm. Tại các tỉnh ven biển Trung bộ giống CH207 có thể cho năng suất ổn định tại các chân ruộng các pha (khó giữ nước trong ruộng)
 
5. Điển hình đã áp dụng thành công giống CH207
            Giống CH207 đã phát triển tốt tại Bắc Giang, Quảng Ninh Hoà Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kong Tum.
 
6. Địa chỉ liên hệ giống
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần, Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương.
ĐT: 0220.3514926, 0220.3716928
Danh sách sản phẩm Xem tất cả