Thông tin khoa học

Giống lúa P376 và PC10-2 kháng rầy tốt, chất lượng cao

Giống lúa P376 và PC10-2 kháng rầy tốt, chất lượng cao

Vụ xuân năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kháng rầy P376 và PC10 tại Nam Trung (Nam Sách) và Vĩnh Hồng (Bình Giang) với quy mô 35 ha.

Đây là hai giống lúa được Viện Cây lượng thực và Cây thực phẩm tiến hành chọn lọc và lai tạo theo định hướng có chất lượng thương phẩm cao và chịu thâm canh.

Kết quả đánh giá mô hình cho thấy: thời gian sinh trưởng của giống P376 là 115-120 ngày (vụ mùa) và 135-140 ngày (vụ xuân), giống lúa PC10-2 là 100-105 ngày (vụ mùa) và 125-130 ngày (vụ xuân); số hạt /bông của giống lúa P376 cao hơn P6 và Q5 (đạt 160-170 hạt/bông), của PC10-2 là 140-150 hạt/bông. Năng suất trung bình của giống P376 đạt 65-70 tạ/ha, PC10-2 đạt 60-65 tạ/ha. Đây là hai giống lúa chất lượng cao, chịu thâm canh khá, có thể bố trí ở chân ruộng vàn, vàn cao (giống PC10-2) và chân vàn, vàn hơi thấp (giống P376).

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương