GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CỦA VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM TẠI QUẢNG NGÃI

Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia; Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Lúa thuần – Viện Cây lương thực và CTP; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm giống cây trồng các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; các hợp tác xã thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và các công ty cung ứng giống cây trồng trong vùng.

Vụ Đông xuân 2011- 2012, Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng miền Trung – Tây Nguyên đã tiến hành khảo nghiệm tại 5 tỉnh với 6 loại cây trồng gồm: lúa, ngô, lạc, đậu tương, mì và mía với 127 giống các loại.

Qua kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống mới, trong các giống lúa, nổi bật có một số giống lúa thuần triển vọng như: HP19 và HP20. Đây là hai giống do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần chọn tạo và Công ty cổ phần Thành Tô mở rộng và phát triển (mô hình liên kết giữa cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp, mô hình đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích).

– Giống lúa thuần HP19 (SH19) có thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân khoảng từ 105-110 ngày, vụ Hè Thu khoảng từ 95-100 ngày. Tiềm năng năng suất 6,7 – 8,0 tấn/ha, chất lượng cơm khá.
– Giống lúa thuần HP20 có thời gian sinh trưởng trong vụ Đông Xuân khoảng từ 110-115 ngày, vụ Hè thu khoảng từ 100-105 ngày. Tiềm năng năng suất 6,0 – 7,0 tấn/ha. Chất lượng gạo tốt, hạt trong, bóng đẹp, cơm mềm, đậm, thơm nhẹ.

Ngoài các giống lúa khảo nghiệm sản xuất trên, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Lúa thuần, Viện Cây lương thực và CTP đã gửi 3 giống lúa mới: LCH134, LCH33, LCH37 trong khảo nghiệm cơ bản tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là những giống lúa sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu hạn tốt, kiểu hình đẹp, sạch sâu bệnh. Trong thí nghiệm tại Trạm Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, các giống lúa mới này đã được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, nhiều đại biểu quan tâm và đánh giá cao, năng suất dự kiến khoảng 6,0-7,0 tấn/ha.

Từ kết quả khảo nghiệm, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong vùng đề nghị được triển khai mô hình trình diễn các giống triển vọng và tập huấn tại địa phương để bà con nông dân được tiếp cận và mở rộng mô hình.

Giống lúa LCH33 tại Trạm Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

Giống lúa LCH37 tại Quảng Ngãi

Giống lúa HP19 tại Quảng Ngãi

Nguồn: TT NC&PT Lúa Thuần