HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CÀ CHUA QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển công nghệ sản xuất cây giống để cải thiện cơ cấu trang trại ở đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”, ngày 14 tháng 10 năm 2021 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức Hội nghị “Tập huấn hướng dẫn sản xuất cây giống áp dụng quy trình mới (kỹ thuật sản xuất cây giống cà chua)” tại Hải Dương. Tham dự Hội nghị có 30 cán bộ khuyến nông, nông dân đến từ các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hội nghị đã giới thiệu kỹ thuật sản xuất cây giống cà chua theo quy mô công nghiệp, sử dụng giá thể (30% đất phù sa + 10% trấu hun + 60% sơ dừa + bổ sung dinh dưỡng NPK 13:13:13 – TE 0,5%). Tỷ lệ xuất vườn cao hơn, lãi thuần cao gấp 5 lần so với phương pháp gieo hạt truyền thống.

Ngoài ra, các giảng viên còn giới thiệu thêm kỹ thuật cải tạo cây giống cà chua bằng phương pháp ghép cây cà chua trên gốc cà tím, giúp cây sinh trưởng phát triển khỏe, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh hại.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã nắm vững kiến thức về sản xuất cây giống cà chua cho năng suất, chất lượng tốt, trên cơ sở đó áp dụng linh hoạt vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Ảnh và bài: Trương Thị Khánh