KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ LỊCH GIEO CẤY VỤ CHIÊM XUÂN

Sáng 7.11, tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Sở NN-PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ lịch gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Chỉ đạo các địa phương giảm diện tích trà xuân sớm, tăng tối đa trà xuân muộn; tăng cường khuyến cáo nông dân sử dụng giống trong cơ cấu; có giải pháp mở rộng diện tích cấy bằng máy, từng bước đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa, tạo cơ sở cho việc hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Chủ động phòng trừ sâu bệnh, chuột hại ngay từ đầu vụ, khống chế dịch bệnh phát sinh và gây hại ở mức thấp nhất. Đối với rau màu vụ xuân, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần tích cực liên kết, đưa giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chỉ đạo nông dân trồng rải vụ, không trồng tập trung, dồn dập, tránh tình trạng cung vượt cầu. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với bao tiêu sản phẩm. Hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà màng, nhà lưới…
Vụ chiêm xuân năm 2019, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 57.800 ha, phấn đấu năng suất đạt 65 tạ/ha; gieo trồng 9.500 ha rau màu, bao gồm 6.500 ha rau, 1.200 ha ngô, 900 ha lạc, còn lại là các cây khác.

Nguồn: Baohaiduong.vn