Danh bạ điện thoại

Lãnh đạo viện

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

Email

1

Nguyễn Trọng Khanh

Viện trưởng

0220.3514926

mrkhanh64@gmail.com

2

Dương Xuân Tú

Phó viện trưởng

0220.3712688

duongtu390@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó viện trưởng

024.38618972

thanglrdc@gmail.com

4

Đoàn Xuân Cảnh

Phó viện trưởng

  0220.3716386

canhrq.vclt@gmail.com