Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 10/2/2020 đến ngày 16/2/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(10/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(11/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(12/02)

Sáng

C.tác tại Thái Bình, Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Tuyên Quang

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(13/02)

Sáng

Làm việc tại cơ sở Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Phú Thọ

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(14/02)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(15/02)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(16/02)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          --

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

                                                                                                                                                                VĂN PHÒNG VIỆN