Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của Ban Giám đốc Viện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(02/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(03/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

C.tác tại Vụ Hợp tác Quốc tế

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(04/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(05/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Viện Di truyền

-       nt      -

Công tác tại Hà Nam

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(06/12)

Sáng

C.tác tại UBND tỉnh Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(07/12)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(08/12)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          --

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

                                                                                                                                                  VĂN PHÒNG VIỆN