Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 03/2/2020 đến ngày 09/02/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(03/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Làm việc tại Hải Dương

Chiều

Thứ 3

(04/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Viện NC Ngô

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(05/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

C.tác tại Đông Triều-Quảng Ninh

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(06/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(07/02)

Sáng

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(08/02)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(09/02)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          --

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

                                                                                                                                                                     VĂN PHÒNG VIỆN