Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 10/8 đến ngày 16/8 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(10/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(11/8)

Sáng

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hưng Yên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(12/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(13/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(14/8)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(15/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(16/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                                            VĂN PHÒNG VIỆN