Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(11/5)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Ninh Giang

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(12/5)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Tuyên Quang

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(13/5)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Công tác tại Thanh Hóa

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Thanh Hóa

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(14/5)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Thanh Hóa

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Chiều

Thứ 6

(15/5)

Sáng

C.tác tại Nam Định, Thái Bình

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Lai Châu

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(16/5)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(17/5)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                                                    VĂN PHÒNG VIỆN