Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 13/7 đến ngày 19/7 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(13/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(14/7)

Sáng

C/tác tại Sở KHCN Hải Dương

Công tác tại Hà Nội

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(15/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(16/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(17/7)

Sáng

Công tác tại Thanh Hóa

-       nt      -

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(18/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(19/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

VĂN PHÒNG VIỆN