Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 14-20/9/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(14/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(15/9)

Sáng

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(16/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Bộ KHCN

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Tuyên Quang

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(17/9)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

T7ứ 6

(18/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(19/9)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(20/9)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                            VĂN PHÒNG VIỆN