Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(18/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(19/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn, Bắc Giang

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(20/5)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

-       nt      -

Công tác tại Bắc Ninh

Làm việc tại Viện

Công tác tại Ninh Bình

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(21/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại Hưng Yên, Bắc Giang

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Miền Nam

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(22/5)

Sáng

C.tác tại Thường Tín – Hà Nội

-       nt      -

Làm việc Thanh Trì, Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Miền Nam

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(23/5)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(24/5)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                                    VĂN PHÒNG VIỆN