Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 1/6 đến ngày 7/6 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(01/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(02/6)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc Thanh Trì, Hà Nội

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(03/6)

Sáng

Công tác tại Thái Bình, Bắc Ninh

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(04/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Trung tâm KNQG

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(05/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Bộ KHCN

-       nt      -

Công tác tại Trung tâm KNQG

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(06/6)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(07/6)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

VĂN PHÒNG VIỆN