Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 20-7 đến ngày 27-7 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(20/7)

Sáng

Công tác tại Tp. Hồ Chí Minh

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Công tác tại Thái Nguyên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(21/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Thái Nguyên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(22/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(23/7)

Sáng

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Lạng Sơn

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(24/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(25/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(26/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 VĂN PHÒNG VIỆN