Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(21/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

Công tác tại Hà Nội

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(22/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(23/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

Công tác tại Hải Dương

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(24/9)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

T7ứ 6

(25/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(26/9)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(27/9)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                                         VĂN PHÒNG VIỆN