Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 22/6 đến ngày 28/6 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(22/6)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(23/6)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(24/6)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(25/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(26/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(27/6)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(28/6)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Ngh

 VĂN PHÒNG VIỆN