Lịch làm việc

Lịch công tác và Chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 25/5 đến ngày 31/5 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(25/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

Công tác tại Bộ KHCN

Công tác tại Nghệ An

-       nt      -

Công tác miền Nam

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(26/5)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác miền Nam

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Chiều

Thứ 4

(27/5)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(28/5)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(29/5)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc Thanh Trì, Hà Nội

Công tác tại Học viện NN

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(30/5)

Công tác tại Phú Thọ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(31/5)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

VĂN PHÒNG VIỆN