Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 27/7 đến ngày 2/8 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(27/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(28/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(29/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(30/7)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(31/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Quảng Ninh

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(01/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(02/8)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                       VĂN PHÒNG VIỆN