Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(28/9)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Ứng Hòa, Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(29/9)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Công tác tại Hà Nội

-       nt      -

Công tác tại Lai Châu

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(30/9)

Sáng

Dự Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(01/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Sơn La

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(02/10)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Công tác tại Hà Giang

-       nt      -

C.tác tại Sở KHCN Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(03/10)

Nghỉ

Công tác tại Hà Giang

-       nt      -

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(04/10)

Nghỉ

Công tác tại Hà Giang

-       nt      -

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                                      VĂN PHÒNG VIỆN