Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của ban giám đốc Viện từ ngày 29/6 đến ngày 5/7 năm 2020

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(29/6)

Sáng

Công tác tại Bắc Ninh

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-      nt    -  

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

Công tác tại Bộ Nông nghiệp

Chiều

Thứ 3

(30/6)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(01/7)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(02/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(03/7)

Sáng

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Làm việc tại Viện

-       nt      -

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN 

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(04/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

(05/7)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                                                                                                                                      VĂN PHÒNG VIỆN