Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 07/4/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(01/4)

Sáng

Đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(02/4)

Sáng

Đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(03/4)

Sáng

Đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(04/4)

Sáng

Đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(05/4)

Sáng

Đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(06/4)

Sáng

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(07/4)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều