Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của lãnh đạo Viện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(03/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt          -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(04/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • Làm việc tại Hà Nộị

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(05/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • Làm việc tại Hà Nộị

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(06/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(07/12)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(08/12)

Sáng

Nghỉ

  • nt      -     -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(09/12)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều