Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(03/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Công tác tại VAAS

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(04/6)

Sáng

Công tác tại Hà Nội

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(05/6)

Sáng

Công tác tại Bắc Ninh

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(06/6)

Sáng

Công tác tại Thái Bình

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Nam Định

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(07/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

Làm việc tại Sở KHCN Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(08/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(09/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều