Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 04/3/2018 đến ngày 10/3/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(04/3)

Sáng

Đi công tác tại Cần Thơ

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(05/3)

Sáng

Đi công tác tại Cần Thơ

-     nt      -

Làm việc tại Hưng Yên

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(06/3)

Sáng

Đi công tác tại Cần Thơ

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại sở NN Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(07/3)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Nghệ An

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(08/03)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Nghệ An

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(09/03)

Sáng

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(10/03)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều