Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(05/11)

Sáng

Đi công tác Miền Nam

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

                  -       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(06/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

                 -       nt      -

Đi công tác Nam Định

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(07/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •                     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(08/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

       -       nt            -

Dự hội nghi CIAT tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(09/11)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

   -       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

       -       nt            -

Dự hội nghi CIAT tại Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(10/11)

Sáng

Nghỉ

  • nt      -     -

Nghỉ

       -       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(11/11)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều