Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(06/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(07/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Đi công tác Điện Biên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(08/5)

Sáng

Đi công tác Hưng Yên

  •  

Đi công tác Điện Biên

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(09/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Đi công tác Điện Biên

-       nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(10/5)

Sáng

Công tác tại Viện KHNNVN

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt            -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(11/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Đi công tác Thái Bình

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(12/5)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều