Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(07/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  • nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(0801)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại Thanh tri – Hà Nội

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Làm việc tại Thanh tri – Hà Nội

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(09/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(10/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(11/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(12/01)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(13/01)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều