Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

ĐOÀN XUÂN CẢNH

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(09/9)

Sáng

Công tác tại UB tỉnh Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 3

(10/9)

Sáng

Công tác tại VAAS

-       nt      -

Công tác tại Hưng Yên

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 4

(11/9)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Sở KHCN Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 5

(12/9)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 6

(13/9)

Sáng

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Vụ KHCN

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-       nt      -

Chiều

Thứ 7

(14/9)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(15/9)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều