Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(10/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(11/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(12/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

Công tác tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Nam Định, Ninh Bình

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(13/6)

Sáng

Công tác tại Bộ NN và PTNT

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(14/6)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc - Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì - Hà Nội

-         nt          -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(15/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(16/6)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều