Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 11/3/2018 đến ngày 17/3/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(11/3)

Sáng

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(12/3)

Sáng

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác Miền Nam

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(13/3)

Sáng

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác Miền Nam

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(14/3)

Sáng

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-     nt      -

Đi công tác Miền Nam

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(15/03)

Sáng

Đi công tác nước ngoài

-     nt      -

Làm việc tại Vaas – Thanh Trì- Hà Nội

-     nt      -

Làm việc tại Thanh Trì – Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(16/03)

Sáng

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-     nt      -

Nghỉ

-         nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(17/03)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều