Lịch làm việc

Lịch công tác và chương trình làm việc của Lãnh đạo Viện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

THỜI GIAN

Viện trưởng

NGUYỄN TRỌNG KHANH

Phó Viện trưởng

DƯƠNG XUÂN TÚ

Phó Viện trưởng

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thứ 2

(13/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

  •  

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 3

(14/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

Công tác tại Thái Bình, Hưng Yên

Công tác tại Thái Bình

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 4

(15/5)

Sáng

Công tác tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

  •  

Công tác tại Nghệ An

-       nt      -

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 5

(16/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại Thanh Hóa, Thái Bình

-       nt            -

Công tác tại Nam Định

-         nt          -

Chiều

Thứ 6

(17/5)

Sáng

Làm việc tại Gia Lộc-Hải Dương

-       nt      -

Công tác tại VAAS

Làm việc tại Gia Lộc – Hải Dương

Làm việc tại Thanh Trì- Hà Nội

-         nt          -

Chiều

Thứ 7

(18/5)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-       nt            -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều

Ch/ nhật

(19/5)

Sáng

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Nghỉ

-          nt          -

Chiều